เกี่ยวกับคลินิก

About Us Blooming Clinic

บลูมมิ่งคลินิก

ให้ความงามของคุณเปล่งประกาย...
ที่บลูมมิ่งคลินิก เราเชื่อว่าร่างกายที่แตกต่างกัน ทำให้การดูแลรักษาแตกต่างกันออกไปด้วย เราให้บริการการดูแลรักษาแบบองค์รวมปรับเฉพาะรายบุคคลเพื่อช่วยให้เป็นคุณที่เปล่งประกาย มีชีวิตชีวาขึ้น

บลูมมิ่งคลินิกเรามุ่งเน้นทั้งในเรื่องความงาม การชะลอวัย รวมไปถึงเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพราะการป้องกันโรค ย่อมดีกว่าการรักษาโรค

คลินิกของเรามีทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ สาขาเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ กรุงเทพและสาขาปลวกแดง ระยอง เพื่อความสะดวกในการรับบริการของคุณ

ติดตามคลินิกได้ที่