Eyelid Surgery

Our Services

Eyelid surgery

เพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ แม้ความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ผลลัพท์นั้นแตกต่างได้อย่างมาก จึงไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทำให้คุณดูดีขึ้นในแบบของคุณเอง บลูมมิ่งคลินิก ร่วมกับหนึ่งในจักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างและเบ้าตาคิวทองของไทย หมออุ้ย จบการศึกษาเฉพาะทางจากเยอรมันนี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ไม่ว่าจะปัญหาเล็กหรือใหญ่ เรามั่นใจว่าสามารถรับมือได้
ให้บริการ

ทำตา 2 ชั้น, แก้ไขหนังตาม้วนออก, แก้ไขหนังตาม้วนเข้า, แก้ไขเปลือกตาเลิกขึ้น, แก้ไขหนังตาตก, ยกคิ้ว, เปิดหัวตา, เปิดหางตา

ราคาขึ้นอยู่กับปัญหารายบุคคล

* สำรองนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
** เฉพาะสาขาเอ็มบีเคเซ็นเตอร์เท่านั้น